Chính sách bảo mật & Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày ban hành: ngày 12 tháng 01 năm 2023
Ngày có hiệu lực: ngày 12 tháng 01 năm 2023
 
Ứng dụng xe điện Cô Tô (sau đây gọi tắt là “CoToGuide”) phát triển và vận hành một nền tảng hợp tác Cpay (Cpay và CotoGuide sau đây gọi chung là “Chúng tôi”), trên cơ sở tôn trọng quyền riêng tư của bạn (sau đây có thể được gọi là Người sử dụng) và tuân thủ quy định liên quan đến luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, Chính sách bảo mật & Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân này sẽ mô tả cách thức Cpay xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho Cpay thông qua trang web, ứng dụng và dịch vụ của Cpay. Khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng và dịch vụ của Cpay, bạn đã đồng ý với các điều khoản ràng buộc trong chính sách này. Chính sách này cũng là một phần trong Điều khoản sử dụng trang web của Cpay.
 
1. Điều khoản đồng ý thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân
 
1) Mục đích thu thập
 
Mục đích chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn là nhằm cung cấp cho bạn dịch vụ ứng dụng CotoGuide và các dịch vụ thông tin, dựa trên quy định liên quan của luật bảo vệ dữ liệu cá nhân để thu thập, xử lý (bao gồm nhưng không giới hạn việc ghi lại, nhập, lưu, chỉnh sửa, cải chính, sao chép, tìm kiếm, xóa bỏ, truy xuất, liên kết hoặc truyền nội bộ).
 
2) Phạm vi dữ liệu cá nhân
 
(1) Dữ liệu tài khoản thành viên: Những thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp khi đăng ký đăng nhập bao gồm: họ tên, giới tính, địa chỉ hòm thư điện tử, điện thoại liên lạc, quốc gia/khu vực, và các thông tin định danh cá nhân khác không bắt buộc cung cấp (bao gồm nhưng không hạn chế ngày sinh, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc, ngôn ngữ, học vấn, nghề nghiệp, và các phương thức liên lạc khác).
 
3) Phương thức thu thập dữ liệu cá nhân
 
Ngoài những thông tin do chính bạn cung cấp, chúng tôi có thể sẽ sử dụng các phương thức dưới đây để thu thập dữ liệu cá nhân của bạn:
 
(1) Dữ liệu lưu lượng truy cập: Công ty sẽ tự động thu thập thông tin mà Người sử dụng đã cung cấp trên trang web, bao gồm: (a) địa chỉ IP; (b) tên miền; (c) loại trình duyệt; (d) dữ liệu lưu lượng như hệ điều hành.
(2) Cookie: Cookie là một công nghệ mà máy chủ web dùng để giao tiếp với trình duyệt của thành viên, nó có thể lưu ngẫu nhiên chuỗi ký tự trong điện thoại/máy tính của thành viên, trình duyệt người dùng có thể cung cấp cho trang web chuỗi ký tự mà mỗi lần người dùng đã truy vấn trang web. Cookie có tác dụng phân biệt người dùng duy nhất của trang web và lưu mật khẩu của bạn, giúp bạn không cần phải yêu cầu nhập lại mỗi khi sử dụng. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng Cookie và các phương thức khác để lưu và xem dữ liệu thông qua trình duyệt web của bạn. Nếu bạn không muốn Cookie lưu lại trên điện thoại/máy tính của bạn, trước khi truy cập trang web, hãy cài đặt từ chối Cookie trên trình duyệt. Nhưng xin lưu ý, nếu không có Cookie, một số dịch vụ hoặc chức năng cụ thể trên điện thoại/máy tính có thể sẽ vận hành không bình thường.
(3) Dữ liệu thiết bị di động: Khi bạn tải về, cài đặt và sử dụng CotoGuide trên thiết bị di động hoặc thiết bị viễn thông không dây khác, chúng tôi sẽ tự động thu thập thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn nhà cung cấp dịch vụ di động, loại thiết bị, hệ điều hành, loại trình duyệt, vị trí địa lý… Dịch vụ định vị có thể được bật hoặc tắt bất cứ lúc nào thông qua chức năng cài đặt thiết bị.
 
4) Thời gian, khu vực và đối tượng sử dụng dữ liệu cá nhân
 
(1) Thời gian sử dụng: cho đến khi không còn mục đích thu thập hoặc theo quy định của pháp luật hoặc theo thời hạn quy định trong của hợp đồng.
(2) Khu vực sử dụng: Bao gồm nhưng không giới hạn ở Việt Nam và tất cả các nơi sở tại của Người sử dụng và công ty đối tác.
(3) Đối tượng sử dụng: Cpay và các công ty sở thuộc, nền tảng Cpay, CotoGuide, các thành viên mà bạn đã đồng ý ủy quyền và các đơn vị chúng tôi ủy thác xử lý các việc khác và các cơ quan có thẩm quyền.
 
5) Phương thức sử dụng dữ liệu cá nhân
 
Căn cứ theo “Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân”, bạn có quyền truy vấn hoặc yêu cầu xem, sao chép, bổ sung hoặc cải chính; yêu cầu dừng thu thập, xử lý và sử dụng; yêu cầu xóa bỏ dữ liệu cá nhân của mình.
 
6) Liên kết đến trang web khác
 
Trên trang web và ứng dụng của chúng tôi bao gồm các liên kết điều hướng đến trang web và ứng dụng của bên thứ ba. Chúng tôi không có quyền cũng không thể kiểm soát trang web và ứng dụng của các bên thứ ba này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với hành vi của trang web và ứng dụng của bên thứ ba. Chính sách bảo mật và Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân này cũng không áp dụng cho bất kì trang web và ứng dụng của bên thứ ba nào. Trước khi truy cập hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web của bên thứ ba, bạn nên biết về chính sách quyền riêng tư và Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân của các trang web bên thứ ba, và bạn nên có biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của mình.
 
2. Thông tin người dùng
 
Bạn có thể tự quyết định có cho phép bên thứ ba chia sẻ thông tin sức khỏe cá nhân của bạn hay không. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm liên quan đến việc bảo mật dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư đối với thông tin bạn đã lựa chọn tiết lộ cho bên thứ ba xem và sử dụng.
 
Bạn cần có trách nhiệm bảo mật thông tin mật khẩu và tài khoản của mình, đồng thời nên giới hạn trong phạm vi sử dụng cá nhân của bạn, bạn sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động phát sinh từ tài khoản của bạn. Nếu phát hiện có người khác sử dụng tài khoản của bạn, hãy thông báo ngay cho chúng tôi. Đối với bất kì tổn thất nào do bên thứ ba sử dụng tài khoản và mật khẩu của bạn, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.
 
3. Tiết lộ thông tin
 
Nếu chúng tôi nhận thấy có điều cần thiết phải tuân thủ chấp hành pháp luật và trình tự pháp luật, chúng tôi có thể sẽ tiết lộ bất kì thông tin nào cho chính phủ hoặc nhân viên hành pháp, nhằm phòng hoặc ngăn chặn bất kì hành vi phi pháp, không tuân theo đạo đức hoặc có thể bị khởi tố, và bảo vệ quyền lợi và an toàn của bạn, chúng tôi và người khác.
 
4. Bảo mật trong việc truyền và lưu trữ dữ liệu
 
Tất cả dữ liệu cá nhân đều được lưu trong máy chủ của nền tảng điện toán đám mây với độ an toàn cao. Trước khi dữ liệu cá nhân của bạn truyền từ thiết bị cá nhân đến máy chủ của chúng tôi qua internet, chúng tôi áp dụng các biện pháp cần thiết để việc truyền dữ liệu cá nhân của bạn được an toàn cũng như đảm bảo an toàn khi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trên hệ thống của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn cũng nên hiểu rằng sẽ có những rủi ro khi truyền dữ liệu thông tin qua internet, bởi vì không có việc truyền tải dữ liệu nào có thể được bảo đảm an toàn tuyệt đối, đồng thời việc người khác tìm cách cản trở hệ thống bảo mật của chúng tôi hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi cũng không thể đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính an toàn và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình bạn truyền cho chúng tôi. Nếu bạn quyết định truyền dữ liệu cho chúng tôi, vui lòng chấp nhận những rủi ro liên quan.
 
5. Liên kết với trang web khác
 
Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các liên kết điều hướng tới trang web khác. Tuy nhiên, việc liên kết đến những trang web đó không có nghĩa là chúng tôi thừa nhận, ủy quyền hoặc thể hiện quan hệ lệ thuộc giữa chúng tôi và bên thứ ba đó. Chúng tôi không có quyền kiểm soát đối với trang web của bên thứ ba. Các trang web này có thể đã cài đặt cookie riêng của họ hoặc các tệp trên máy tính của bạn để thu thập dữ liệu hoặc yêu cầu xác thực thông tin cá nhân của bạn. Việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin định dạng cá nhân mà bạn đã cung cấp trên các trang web khác, các trang web khác nhau sẽ có quy tắc khác nhau. Chúng tôi khuyên bạn cần đọc kỹ chính sách hoặc tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư khi truy cập các trang web khác.
 
6. Thay đổi chính sách
 
Chính sách bảo mật & Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể thay đổi không định kỳ tùy vào việc tăng thêm hoặc cập nhật dịch vụ trên ứng dụng mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi sẽ không tự thu hẹp quyền lợi của bạn trong chính sách này mà chưa được sự đồng ý của bạn. Nếu chính sách này có bất kì thay đổi, cập nhật nào, sẽ được thông báo trên trang web của CotoGuide. Nếu chính sách này có sự thay đổi lớn, chúng tôi sẽ thông báo rõ ràng.
 
7. Liên hệ với chúng tôi
 
Nếu bạn có bất kì câu hỏi hoặc nghi vấn nào đối với Chính sách bảo mật & Tuyên bố bảo vệ dữ liệu cá nhân này, vui lòng gửi thư đến hòm thư điện tử của chúng tôi info@cototourism.vn để được giải đáp.