Cô Tô hướng tới một huyện đảo không có rác thải nhựa
KHÁCH SẠN GREEN CÔ TÔ ĐI ĐẦU TRONG VIỆC THỰC HIỆN GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
Khuyến khích du khách không mang rác thải nhựa ra đảo Cô Tô
Online: 36
Số lượt truy cập hôm qua: 216
Số lượt truy cập trong năm: 148,027
Copyright Cpay,..JSC