Bắt đầu từ ngày 1/3/2023, thực hiện giai đoạn 2 Đề án 175 “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa” (2023 - 2024)

24/02/2023

 Giai đoạn 2 (2023 - 2024) huyện Cô Tô tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa” từ ngày 1/3/2023. Nội dung này được đồng chí Đặng Quang Ngạn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh tại hội nghị nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai Đề án 175 “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa” gắn với tuyên truyền vận động khách du lịch không mang túi nilon, đồ nhựa dùng một lần khi ra thăm quan đảo Cô Tô từ tháng 1/2023 đến nay.

Quang cảnh hội nghị nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai Đề án 175 “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa” diễn ra vào ngày 16/2/2023

Thực hiện Quyết định số 175-QĐ/HU ngày 04/6/2021 của Huyện ủy Cô Tô về phê duyệt Đề án “Huyện đảo Cô Tô không có rác thải nhựa” (gọi tắt là Đề án 175). Trong thời gian qua các cơ quan, đơn vị được phân công thực hiện Đề án đã phối hợp tổ chức hoạt động tuyên tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới từng hộ gia đình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh…ở các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư, chợ, siêu thị, trường học, trung tâm thương mại, khu du lịch, các chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, chủ các khách sạn, nhà hàng, khu du lịch, khu vực công cộng, các hãng tàu vận tải, các ngư dân trên đánh bắt, chế biến hải sản tại vùng biển Cô Tô chung tay cùng huyện và toàn xã hội nỗ lực thực hiện nhằm giảm thiểu rác thải nhựa bằng các hành động thiết thực, khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện thay thế đồ nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân hủy, phân loại rác tại gia đình.

Bên cạnh đó, sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn được phân công thực hiện Đề án đã có nhiều sự chuyển biến; công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, giám sát đã được quan tâm thực hiện, trong đó, ngành giáo dục đã tuyên truyền, vận động giáo viên và học sinh sáng tạo, tái chế các sản phẩm nhựa, túi nilon để phục vụ cho việc học tập, giảng dạy, phát động phong trào “Tiếng trống sạch trường” gắn với nâng cao nhận thức, ý thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong các nhà trường. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình nói không với rác thải nhựa trên địa bàn huyện Cô Tô tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều mô hình thiết thực như “Biến rác thành tiền”, “Ủ phân hữa cơ” do hộ phụ nữ phát động; phong trào “Tiếng trống sạch trường”, “Kế hoạch nhỏ” của các trường học; phong trào tổng vệ sinh thứ 5 hàng tuần, ngày thứ bảy, chủ nhật xanh trong khu dân cư.  Đồng thời, việc kiểm tra giám sát việc thực hiện Đề án cũng được tăng cường thời gian qua, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện phối hợp với các đơn vị, ngành chức năng 02 cuộc giám sát việc sử dụng túi nilon thân thiện trong hoạt động kinh doanh tại Trung tâm Thương mại Cô Tô; 02 cuộc giám sát khu xử lý rác thải; thường xuyên kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thôn, khu dân cư.

Đại biểu các cơ quan, đơn vị phát biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thẳng thắn và chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong việc triển khai Đề án, cụ thể, một số hộ tiểu thương, hộ kinh doanh tại địa bàn các xã, thị trấn còn sử dụng túi nilon truyền thống trong hoạt động kinh doanh; các hãng tàu chưa phối hợp tốt trong việc tuyên tuyền, thực hiện thay thế túi thân thiện phục vụ hành khách.Tỷ lệ các hộ dân phân loại rác thải tại nguồn chưa cao, khó kiểm soát việc rác thải nhựa từ đại dương trôi dạt tại các bãi biển, đặc biệt là vào mùa sóng to. Bên cạnh đó, việc chưa có quy định, chế tài xử lý việc sử dụng túi nilon truyền thống và chất thải nhựa dùng một lần gây khó khăn cho việc kiểm tra của Tổ kiểm tra liên ngành đối với các hộ kinh doanh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quang Ngạn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Đề án 175 bước đầu đã lan tỏa rộng rãi trong xã hội, nhận thức của nhân dân đã nâng cao rõ rệt, ý thức của CBCCVC, đảng viên đã chấp hành tốt các chủ trương đề ra, các hộ tiểu thương,  hộ kinh doanh tại Trung tâm Thương mại và Dịch vụ đã sử dụng thay thế túi nilon thân thiện với môi trường. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế trong công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, một số cơ quan, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm có biểu hiện lơ là trong tổ chức, triển khai thực hiện Đề án, công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên quan tâm; công tác phối hợp với các đơn vị vận tải chưa nghiêm và quyết liệt.

Đồng chí Đặng Quang Ngạn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, để Đề án 175 tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, cần phải rút kinh nghiệm từ việc thực hiện Đề án trong giai đoạn 1, vì vậy, phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể, đặc biệt nêu cao vai trò của người cao tuổi, học sinh trong các nhà trường trong việc nêu gương, vận động nhân dân; tiếp tục tăng cường thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông, mạng xã hội; Ủy ban MTTQ chỉ đạo các xã, thị trấn vào cuộc tích cực hơn, trong đó nâng cao vai trò của đảng viên 213 nhằm kết hợp tuyên truyền chủ trương của huyện, phê phán các hành vi trái chủ trương, tuyên dương nêu gương; tiếp tục thực hiện chủ trương không sử dụng túi nilon không thân thiện trong Trung tâm Thương mại và Dịch vụ, tiểu thương, siêu thị, cán bộ, đảng viên CCVC và đoàn viên thực hiện nghiêm việc không sử dụng túi nilon không thân thiện với môi trường; tiếp tục thực hiện phân loại rác tại nhà gắn với thu gom, xử lý rác thải đúng quy định. Tiếp tục duy trì ngày Chủ nhật xanh tại khu dân cư vào thứ 5, thứ 7, chủ nhật hàng tuần và duy trì các hoạt động, phong trào trong các nhà trường về vệ sinh môi trường.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh, cần tiếp tục triển khai ngay giai đoạn 2 của Đề án, trong đó, đồng chí nêu rõ 2 bước triển khai giai đoạn 2 của Đề án có thời gian thực hiện từ nay đến 30/4. Trong đó, bước 1 (từ 1/3 – 31/3), phải thực hiện giải quyết hết các vấn đề tồn đọng về túi nilon không thân thiện, gắn với thực hiện trật tự đô thị; Bước 2, (từ 1/4 - 30/4), thực hiện đảm bảo vệ sinh sạch sẽ về cảnh quan, môi trường, đô thị áp dụng đối với địa bàn thị trấn, thực hiện đảm bảo vệ sinh sạch sẽ; hàng tuần thực hiện đánh giá kết quả đối với hai tuyến phố khu 2 và khu 3 từ ngã tư đến Trung tâm Hành chính công và tuyến đường Ký Con. Đề nghị các xã trên địa bàn cũng triển khai đồng thời.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí giao MTTQ, đoàn thể tăng cường kiểm tra, giám sát các cấp ủy thực hiện Đề án, giao UBMTHU kiểm tra thực hiện toàn diện, xử lý các cán bộ, đảng viên không chấp hành Đề án. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phối hợp các đơn vị truyền thông tỉnh thực hiện phản ánh việc thực hiện việc không mang túi nilon ra đảo tại các đầu cảng, bến thông qua đó tác động trực tiếp dư luận xã hội và du khách; chỉ đạo Trung tâm TM&DV bảo vệ, duy trì việc thực hiện hạn chế sử dụng túi nilon trong kinh doanh. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, nước thải, rác thải tại khu phố, thôn khu. Khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện Đề án 175  về bảo vệ môi trường./.