Huyện Cô Tô Thượng cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

03/02/2023

 Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/2/1930 – 03/2/2023). Sáng 03/2, Huyện Cô Tô long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ Tổ quốc; dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. Tham dự Nghi lễ có Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương của  Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực; Các đồng chí thành viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh; Đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; cùng cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân trên địa bàn huyện.

Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, sáng suốt và tài tình, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên Độc lập dân tộc và CNXH.

Huyện Cô Tô Thượng cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong giây phút thiêng liêng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân cùng hướng về phía Cột cờ với niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ. Lá Cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời Đông Bắc trong tiếng Quốc ca hào hùng thể hiện ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cô Tô trong sự nghiệp xây dựng huyện đảo ngày càng tươi đẹp, mạnh giàu.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên; mỗi người dân huyện đảo Cô Tô và văn nghệ sĩ của tỉnh, càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.

Đảng bộ, chính quyền, LLVT; nhân dân các dân tộc trong huyện và hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương của  Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô. 

Đứng trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại Đảng bộ, chính quyền, LLVT, Nhân dân các dân tộc trong huyện và hội văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh xin hứa tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tập trung làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ vững và tăng cường bản lĩnh cách mạng và tính tiền phong của Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, xây dựng Cô Tô giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng, an ninh. Đặc biệt lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023), hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Cô Tô (23/3/1994-23/3/2024).

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương của  Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu nhân tài - nhân lực viết lưu bút tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô.

Tin khác