Sắp có khu bảo tồn biển Cô Tô, Đảo Trần

04/06/2023
 Mới đây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh có Văn bản “Về việc đề xuất nghiên cứu phương án tổ chức thành lập Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần, tỉnh Quảng Ninh”. Để thống nhất hoàn thiện, xem xét, phê duyệt dự án thành lập Khu bảo tồn biển Cô Tô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Văn Diện đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Cô Tô rà soát và hoàn thiện lại toàn bộ hồ sơ dự án, nội dung tờ trình, dự thảo quyết định của UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023, với quy hoạch khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Luật Thủy sản năm 2017, trong đó lưu ý làm rõ các nội dung:

Lập bản bản đồ xác định ranh giới, diện tích cụ thể từng phân vùng, phân khu (khu bảo vệ nghiêm ngặt, khu phục hồi sinh thái, khu dịch vụ - hành chính) có xác nhận của Chủ tịch UBND huyện Cô Tô và các xã có liên quan.

Xác định rõ vị trí, diện tích khu dịch vụ, hành chính có thể định hướng thu hút đầu tư;

Xác định rõ mô hình quản lý Khu bảo tồn biển Cô Tô, đảo Trần; rà soát, bổ sung phụ biểu nhu cầu về đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; xác định các nhiệm vụ chi thường xuyên theo chức năng của Ban quản Khu bảo tồn đảm bảo

Bổ sung danh mục loài nguy cấp ưu tiên bảo vệ và phát triển theo quy định của pháp luật.

 
Ảnh minh họa.

Về thời gian hoàn thành, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành và UBND huyện Cô Tô báo cáo trước ngày 10/6/2023; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/6/2023.

Tin khác